Skladování kejdy u stáje pro dojnice - Červené Janovice

Vedle nové roštové stáje je situovaná novostavba železobetonové jímky Wolf s technologií míchání, čerpání a výdejním místem. Do kejdové koncovky je vložena technologie separování kejdy pomocí válcového separátoru Doda, který je umístěný v izolované konstrukci. Na separátor také navazuje zastřešený prostor určený pro skladování separátu, jímž se zastýlají lehací boxy.