Skladování kejdy u stáje pro dojnice - Číčov

Kejdové kanály v novostavbě stáje pro 428 ks dojnic mají kapacitu 3640 m3, jsou umístěné pod celou stájí a čekárnou a slouží jako jímky pro skladování kejdy na dobu 6 měsíců. Míchání kejdy v kanálech zajišťuje 6 míchadel RECK. Z těchto kanálů je kejda gravitačně přepouštěna za použití kejdových šoupat do původních jímek.