Skladování kejdy u stáje pro výkrm prasat - Dolní Vestec

Investor: DVPM Slavíkov
Uvedení do provozu: červenec 2010