Skladování kejdy u stájí pro skot - Příchovice

Kejda je z novostavby  stáje pro dojnice shrnovaná do  koncového příčného kanálu a je odvedena potrubím do přečerpávací jímky o objemu 15m3,  odtud je čerpána k separátoru kejdy. Pevná část  je použita k zastýlání v objektu novostavby, tekutá část  je přečerpávána do laguny, pomocí venkovního vedení. Maximální kapacita laguny je 910 m3. Na dně laguny je instalováno ponorné kalové čerpadlo, které dopravuje fugát do zadní části objektu K-96, která funguje jako výdejní místo, tento prostor je zastřešený. Druhým přítokem do přečerpávací jímky je sběrný kanál ze stáje K-96, který slouží ke splachování kejdy z dojících stání v objektu.