Tekuté krmení Datamix

Datamix je automatický systém tekutého krmení, zahrnující v sobě celý proces od řízeného dávkování krmiv do míchací nádrže, míchání krmiva až po přesné dávkování na krmné místo. Používá se pro všechny kategorie prasat. Pro dopravu krmiv ze zásobníků do míchací nádrže slouží spirálové, šnekové a/nebo žlabové dopravníky.

Standardní systém:

je chápán jako tradiční způsob instalace tekutého krmení, kdy směs zůstává v potrubí mezi jednotlivými krmeními. U tohoto typu systému řídící počítač kalkuluje množství jednotlivých komponentů, zbývajících jak v míchání nádrží, tak ve všech částech potrubí. Takto je systém schopen kompenzovat různé recepty. V závislosti na aktuálních podmínkách, za kterých probíhá míchání, bude dosaženo optimální složení krmiva. Řídící počítač vždy přesně informuje o tom, co je zkrmováno, a sám provede změny v nastavení energetické hodnoty krmiva a obsahu tekutých komponentů.

Turnusové provozy - do každé sekce/turnusu vede zvláštní okruh
Kontinuální provozy - více různých směsí je distribuováno jedním okruhem

Fázové krmení:

základním principem u systému fázového krmení je příprava dvou receptů s vysokých respektive nízkým obsahem bílkovin ve dvou míchacích nádržích. Z každé nádrže je veden nezávislý okruh, do stáje je tedy veden dvojitý krmný okruh. Potrubí jsou vedena paralelně nad kotci a krmné ventily z každého z nich jsou svedeny do společné spádové trubky. Každá dvojice ventilů se otevírá současně, čímž lze namíchat přesný poměr receptů, tak jak je nastaveno v růstové křivce.
Kromě ziskovosti ve spotřebě krmiva zaznamenáte také podstatné snížení obsahu fosforu a dusíku v kejdě. Další výhodou je nižší energetická náročnost a prodloužení životnosti systému v porovnání se standardním systémem.
Řídící jednotka dávkuje z obou mixerů najednou a nastavuje poměr otevření obou krmných ventilů. Tak lze namíchat optimální poměr receptů pro každý jednotlivý kotec.

Bezezbytkové tekuté krmení:

Tento systém se skládá z mixeru (pro tekuté krmení) a z nádrže na vodu. Mixer na tekuté krmení připravuje množství krmiva, které je potřeba pro následující krmení. Toto množství je následně čerpáno do krmného okruhu a zpět směrem do mixeru. Když začne dávkování, krmivo z mixeru je tlačeno do okruhu a voda z potrubí je vytlačována do nádrže na vodu. Když je mixer na tekuté krmení prázdný, systém přepne a začne čerpat vodu z druhé nádrže do potrubí a dávkování krmiva pokračuje, dokud zbývá krmivo v krmném okruhu. V tomto systému je potrubí po skončení krmení naplněno čistou vodou.
Systém bezezbytkového krmení zajišťuje, že je dávkováno pouze čerstvě připravené krmivo - výsledkem je lepší spotřeba krmiva.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.