Zemědělství a potravinářský průmysl

Oblast inženýrská a projekční

Naše společnost má silný a odborně fundovaný tým 70 projektantů a konstruktérů, který je schopen vypracovat všechny stupně projektové dokumentace, posudky vlivů staveb na životní prostředí, studie proveditelnosti a další. Spolupracujeme také s předními odborníky v oblasti zemědělských a potravinářských staveb a technologií.

Provádíme:

 • projekční činnost staveb a technologií,
 • studie proveditelnosti, zpracování rozpočtů,
 • zpracování dokumentace o ochraně před výbuchem,
 • projekce měření a regulace, automatizované systémy řízení,
 • dotační management,  
 • zpracování posudků EIA,
 • autorský a technický dozor a další. 

Oblast manipulace se sypkými hmotami a tekutinami

Nabízíme dodávku a instalaci, rekonstrukci, modernizaci či navýšení výkonu a přepravní kapacity stávajících technologií a dopravních systémů v rámci obslužného provozu v zemědělství a potravinářském průmyslu formou realizace na klíč.

Dodáváme:

 • pásové, trubkové a šnekové dopravníky,
 • redlery a elevátory,
 • prvky spádové a pneumatické  dopravy
 • bunkrové násypky, přejezdové koše,
 • filtrační systémy a další

Oblast skladování a zpracování sypkých hmot a tekutin

Nabízíme výstavbu, rekonstrukci či modernizaci obilných sil, zásobníků na hnojiva, posklizňových linek, výroben krmných směsí, mícháren hnojiv formou realizace na klíč.

Dodáváme:

 • plastová i ocelová (nerezová) sila a zásobníky různých tvarů a velikostí,
 • ocelové konstrukce,
 • násypky, příjmové koše,
 • vany, jímky a nádrže,
 • vážící a třídící systémy,
 • míchací a dávkovací systémy,
 • posklizňové linky, stacionární sušárny obilí,
 • výrobny krmných směsí,
 • míchárny hnojiv a další.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.