Skot
Dojírny
Prasata
Drůbež
Posklizňové linky
Bioplyn
Využití tepla
Čerpání
neu und aktuell
kein Artikel gefunden

.

Wer ist Farmtec a.s.?

FARMTEC, a. s., ist bereits seit dem Jahr 1996 auf dem Markt für Investitionen im Bereich der Tierproduktion tätig. Im Laufe dieser Jahre ist das Unternehmen nach und nach bis auf seine heutige Form herangewachsen, in der es ein starker und stabiler Partner für Investoren ist, mit Erfahrungen aus Hunderten von Baustellen und Realisierungen.

Farmtec Konzept

S postupně se s zvyšujícími nároky na zemědělskou prvovýrobu, zároveň narůstá potřeba modernizace stávajících provozů. Při tomto rozhodování je třeba najít optimální hranici mezi parametry farmy a náklady a je třeba tuto skutečnost posuzovat v celém komplexu chovu. Nabízíme pomoc s výběrem optimálního řešení této problematiky.

Ausstellungen und Messen

Podívejte se, na kterých výstavách se budeme účastnit, případně jaké plánujeme zorganizovat semináře či mezi zákazníky hodně oblíbené dny otevřených dveří.