Bioplynové stanice

Proč uvažovat o výstavbě zemědělské bioplynové stanice?

  • Technologie bioplynových stanic umožní zemědělským podnikům a farmářům nejen zpracovávat odpad vzniklý jejich vlastní činností, ale zpracovávat také odpady ostatních subjektů včetně biodegradabilní složky separovaného komunálního odpadu a tak získat vedle příjmů ze zemědělské produkce také příjmy z prodeje elektrické energie, tepla popř. hnojiva z digestátu a také příjmy za zpracování komunálního bioodpadu.

Optimalizace provozu BPS

Varianty BPS FARMTEC

FARMSOFT BPS

bioCNG

Napište nám svůj dotaz
Jméno

Příjmení

Email

Telefon
Váš dotaz