Investice do výroby potravin a krmiv

Co?

 • zpracovatelské provozy výroby potravin a krmiv
 • zařízení souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků
 • investice ke zlepšování a monitorování kvality
 • vývoj a aplikace nových potravinářských produktů, postupů a technologií
 • investice spojené s marketingem
 • investice spojené se skladováním

Podporována je výstavba, rekonstrukce, nákup technologií, zařízení, vybavení, marketingové aktivity.

Pro koho?

 • Výrobce potravin nebo krmiv (PO, FO), zemědělský podnikatel

Příklady investic

 • Pořízení nových technologií pro masnou výrobu
 • Pasterizace medu a plnění medu za studena
 • Nákup zařízení pro výrobu a balení uzenin
 • Membránová technologie na standardizaci a výrobu tvarohu
 • Sušárna tepelně upravených masných výrobků
 • Přestavba jatek a masné výroby
 • Zpracování ovocných a zeleninových šťáv
 • Rozšíření výrobny sýrů
 • Lisovna řepkového oleje
 • Modernizace technologie zpracování másla
 • Modernizace linky konzumních brambor
 • Technologické vybavení vinařství
 • Modernizace zpracování sladu
 • Pořízení laboratorních přístrojů
 • Výroba funkčních pochoutek pro psy a kočky
 • Válcový šrotovník na výrobu krmiv
 • Rekonstrukce výrobny krmných směsí

Kontaktní osoba: Ing. Martin Doucha (mdoucha@farmtec.cz, 724 237 722)