Články a zajímavosti

Odchov jalovic často limituje rentabilitu chovu dojnic

Intenzivní odchov zdravých jalovic je předpokladem rentabilního chovu dojnic. Při nízké nebo kolísavé intenzitě růstu...

Měření doby prežvykování a jeho využití při řízení stáda

Článek publikovaný v časopisu Náš chov 10/2017

Několik námětů k novým stájím pro dojnice

Přední producenti mléka přemýšlejí o snížení pracovních nákladů a nákladů na obměnu stáda dojnic. To vyžaduje vedle...

Na co nezapomenout při výstavbě stájí pro dojnice

Příznivá cena mléka a předpokládaná dotační podpora chovu skotu v nadcházejícím období vede řadu chovatelů dojnic k...