Veřejné informace o společnosti

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

19.5.2014

Oznamujeme, že bylo rozhodnuto o přeměně akcie společnosti FARMTEC a.s., na zaknihovanou akcii.

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie