Veřejné informace o společnosti

Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie
Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

Oznamujeme, že bylo rozhodnuto o přeměně akcie společnosti FARMTEC a.s., na zaknihovanou akcii.