Fotovoltaické elektrárny

Proč uvažovat o výstavbě fotovoltaické elektrárny s Farmtec a.s.?

  • Nabízíme kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny.
  • Zajišťujeme projekční práce (nově i ve 3D), stavbu, dodávku a montáž FVE až po servis
  • Máme zkušenosti v oblasti investic a reference z realizovaných FVE

Společnost FARMTEC a.s., od roku 2009 realizuje fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice především v zemědělských podnicích. Vzhledem k aktuální poptávce po investicích do obnovitelných zdrojů energie jsme opět připraveni s vámi tuto problematiku řešit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na příjem žádostí o dotaci na fotovoltaické elektrárny (FVE) v rámci Národního plánu obnovy (NPO). Dotace je v rozsahu od 35 % do 50 %, alokace je ve výši 2 miliardy Kč a může být i navýšena. Přesný termín zahájení a ukončení příjmu žádostí bude ještě ze strany ministerstva upřesněn (předpokládá se  příjem žádostí do 29.4.2022).  Jde o podporu FVE na podnikatelských budovách s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp. 

Dotaci nelze použít, jestliže jde o FVE na obytných budovách, stavbách pro rodinnou rekreaci a v případě instalace na zemi. Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem. Předmětem dotace mohou být fotovoltaické panely, nosné konstrukce, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, instalace. Stavební povolení nemusí být k datu registrace žádosti (postačuje k podpisu dohody s MPO). K registraci žádosti musí mít žadatelé smlouvu o připojení výrobny elektřiny k  distribuční soustavě a musí prokázat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným nemovitostem. Není nutné dělat výběrové řízení.

Pokud se zajímáte o fotovoltaické elektrárny a chtěli byste více podrobností, kontaktujte nás: Martin Brázda, tel.: +420 702 241 996, email: mbrazda@farmtec.cz  nebo naše oblastní ředitelsví zde.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.