Stáje pro skot

Proč zvolit technologie pro skot od Farmtec a. s.?

  • Nabízíme technologie a vybavení stájí pro všechny kategorie skotu a všechny typy chovů.
  • Zvýšení užitkovosti zvířat a zlepšení ekonomiky chovu, zlepšení zdravotního stavu zvířat, důraz je kladen na welfare.
  • Odpovídají normám EU, kvalita provedení, vysoká produktivita práce, snadná obslužnost, dlouhodobá životnost.
  • Zpětná vazba - využití informací z již zrealizovaných provozů při vývoji technologií.