Stavby

Společnost FARMTEC a.s., disponuje týmem odborníků zajišťujících řízení zakázky, dozor nad kvalitou prováděného díla, soulad s dokumentací, dodržování technických norem a soulad s platnou legislativou a spolupráci s vlastním projekčním oddělením. Stavební práce zajišťujeme v plném rozsahu výstavby tzv. “na klíč“.

Zemědělské stavby

 • Stáje pro chov skotu
 • Objekty pro chov prasat
 • Haly pro drůbež
 • Skladovací jímky
 • Hnojiště
 • Silážní žlaby
 • Seníky
 • Posklizňové linky


Průmyslové stavby

 • Bioplynové stanice
 • Skladovací haly, opravny
 • Kotelny, výtopny
 • Sušárny
 • Peletárny


Inženýrské stavby

 • Teplovody
 • Výměníkové a předávací stanice
 • Kanalizace, vodovody
 • Autonomní systémy řízení technologických procesů (MaR, ASŘTP)
 • Trafostanice, VN a NN přípojky