Stáje pro drůbež

Nabízíme kompletní dodávky stájí a technologií pro výkrm brojlerových kuřat, systémů pro chov nosnic i ostatní kategorie drůbeže. Zajišťujeme projekční práce (nově i ve 3D), stavbu, dodávku a montáž technologií až po servis. Pro všechny kategorie drůbeže nabízíme systémy ventilace (větrání, topení a chlazení) a řízení produkce SKOV. Součástí tohoto systému je nouzové otvírání, systém alarmu, vysokotlaké i voštinové chlazení a další příslušenství pro řízení produkce jako např. váhy na krmiva, váhy na kuřata, el. vodoměry, tenzometry pro zásobníky krmiv, atd.

FARMTEC a.s. spolupracuje s těmito obchodními partnery: