Stáje pro drůbež

Nabízíme kompletní dodávky stájí a technologií pro výkrm brojlerových kuřat, systémů pro chov nosnic i ostatní kategorie drůbeže. Zajišťujeme projekční práce (nově i ve 3D), stavbu, dodávku a montáž technologií až po servis. Pro všechny kategorie drůbeže nabízíme systémy ventilace (větrání, topení a chlazení) a řízení produkce SKOV. Součástí tohoto systému je nouzové otvírání, systém alarmu, vysokotlaké i voštinové chlazení a další příslušenství pro řízení produkce jako např. váhy na krmiva, váhy na kuřata, el. vodoměry, tenzometry pro zásobníky krmiv, atd.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.