Stáje pro drůbež

Nabízíme kompletní dodávky stájí a technologií pro výkrm brojlerových kuřat, systémů pro chov nosnic i ostatní kategorie drůbeže. Zajišťujeme projekční práce, stavbu, dodávku a montáž technologií až po servis. Pro všechny kategorie drůbeže nabízíme systémy ventilace a řízení produkce SKOV. Součástí tohoto systému je nouzové otvírání, systém alarmu, vysokotlaké chlazení a další příslušenství pro řízení produkce jako např. váhy na krmiva, váhy na kuřata, el. vodoměry, atd.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.