Projekční a inženýrská činnost

Naše společnost má silný a odborně fundovaný tým 70 projektantů specialistů (včetně konstruktérů), který je schopen vypracovat všechny stupně projektové dokumentace a posoudit vlivy stavby na životní prostředí.

Poradíme Vám s managementem chovu a s koncepcí investic do obnovitelných zdrojů energie s návazností na živočišnou výrobu.Navrhneme Vám ve spolupráci s našimi ekonomy optimální řešení investice.

  

V rámci území České republiky působí celkem čtyři oblastní ředitelství FARMTEC a.s. v nichž se zpracovávají a realizují konkrétní projekty staveb, ve všech pobočkách naší společnosti projektujeme pomocí BIM (Building Information Modeling), nebo-li ve 3D.

Informace a nabídku zajistí příslušné oblastní ředitelství.