Technologické vybavení jímek

Projektujeme a dodáváme kompletní technologii související s manipulací, skladováním a separací kejdy - tekutého hnoje, případně dalších materiálů (digestát, fugát, odpadní vody).