Farmtec řešení

Při rozhodování o tom jak bude vypadat management chovu zvířat ve Vašem podniku rozhoduje mnoho faktorů. Kromě výživy zvířat, plemenářské práce, způsobu ošetřování atd., vstupují do tohoto systému, také otázky typu technologie ustájení a krmení zvířat, organizace chovu, ale také stavební řešení stájí.

S postupně se s zvyšujícími nároky na zemědělskou prvovýrobu, zároveň narůstá potřeba modernizace stávajících provozů. Při tomto rozhodování je třeba najít optimální hranici mezi parametry farmy a náklady. To je samozřejmě velmi obtížné a proto je třeba tuto skutečnost posuzovat v celém komplexu chovu.

Stejně tak je důležité zvládnout přípravu investice do obnovitelných zdrojů energie, především bioplynových stanic, a jejich vhodné začlěnění do stávajících provozů s živočišnou výrobou, zejména z pohledu vzájemných synergií.

Nabízíme pomoc s výběrem optimálního řešení této problematiky.