Lehací boxy

Lehací boxy jsou sestaveny z bočních (boxových) zábran. FARMTEC a.s., jako český výrobce stájových technologií, dodává tyto boxové zábrany lehacích boxů pro včechny kategorie skotu. Konstrukce boxových zábran vychází z dlouholetých zkušeností a respektuje požadavky na jejich funkčnost a pohodu zvířat. V nabídce máme boxové zábrany pro mladý skot od 6 měsíců věku, jalovice a dojnice všech plemen v různých typech, které jsou vhodné do novostaveb i rekonstruovaných stájí.

 

Boční boxové zábrany jsou navzájem spojeny šíjovými a popř. čelními zábranami. Základní funkce bočních boxových zábran i kompletního řešení lehacích boxů je umožnit zvířatům pohodlné zalehávání a vstávání při udržení správné polohy ležících i stojících zvířat, která omezuje znečišťování boxových loží. To je podmínkou omezení přenosu infekčních onemocnění vemene a udržení čistoty zvířat. Boxové lože ve spodní část boxů je buď hluboké zastýlané, nebo s měkkou matrací.

 • Hluboké zastýlané lože se zastýlá nejprve nezávadnou slamnatou uleženou chlévskou mrvou, která může být promísena s mletým vápencem. Na takto připravený a udusaný podklad se pravidelně přistýlá suchá sláma, zpravidla řezaná, nebo separovaná kejda, popř. separovaný digestát z BPS. Sláma či jiný druh podestýlky se poté pravidelně přistýlá podle potřeby a míry vynášení zvířaty při vylézání z boxu. Průměrná spotřeba slámy pro stlaná lože je 3,5-5 kg na kus a den.
  • Při použití separátu z kejdy nebo digestátu je vhodné tento míchat s krátce řezanou slámou a mletým vápencem. Následně je nutné podestýlku pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát za týden, upravit vyrovnáním povrchu a odstraněním vytlačené znečištěné podestýlky v místech pod bočními zábranami. Při běžném provozu se základ lože nevyklízí.
  • Zásada: výška slamnaté podestýlky musí vždy převyšovat hranu lože. U loží stlaných separátem by úroveň podestýlky měla být minimálně shodná s úrovní zadního obrubníku lehacího boxu.
 • Lože s měkkou matrací je vhodné do bezstelivových provozů s roštovými nebo pevnými podlahami. Matrace jsou z různých materiálů a konstrukce podle daného typu a měly by zajistit neklouzavý a dostatečně měkký povrch lože v lehacích boxech, který umožní zvířatům bezpečné zalehávání a vstávání. Matrace se upevňují na betonovou plochu lehacích boxů. Očistu povrchu matrací je nutné provádět denně (nejlépe 2x za den) při vyhánění dojnic do dojírny) a to zejména zadní části, která je výkaly nejvíce znečisťována.
  • Doporučuje se lehké přistýlání pilinami nebo krátce řezanou slámou, popř. mletým vápencem za účelem snížení vlhkosti povrchu matrace.
 • Boční zábrana vymezuje individuální prostor ležícím zvířatům. Tvar a výška boční zábrany umožňuje pohodlné ležení zvířat a vymezuje jejich rovné zalehnutí důležité pro větší čistotu loží. Místo ukotvení zábrany nebo nosných sloupků k podlaze se nenachází v agresivním prostředí je proto důležité vhodné povrchové ošetření těchto částí.
 • Šíjová zábrana vymezuje prostor pro zvíře při zaléhání a vstávání. Její optimální nastavení od zadní hrany boxu dle průměrné hmotnosti nebo velikosti zvířat, zajišťuje pohodlné ulehání a vstávání zvířete a omezuje znečištění zadní části boxového lože.
 • Čelní zábrana se montuje tam, kde je čelo lehacího boxu situováno do krmiště nebo jiného volného prostoru. Zabraňuje průchodu zvířat do prostoru před boxem. Čelní zábrana se upevňuje ve výšce 800 mm od úrovně boxového lože. 
 • Prsní opěrka je součástí boxového lože a odděluje prostor pro ležení a pro hlavu zvířete. Její vzdálenost od zadní hrany lože se řídí dle velikosti ustájených zvířat a určuje jejich polohu při ležení. Správné nastavení prsní opěrky zajistí, aby zvíře při ležení kálelo za zadní hranu mimo lože.
  • Konstrukčně je řešena u stlaných boxů pomocí betonového soklu specifického tvaru, nebo plastovou trubkou o průměru 110 mm připevněné pomocí držáku a spony uchycené na oblouku boxové zábrany. Plastová trubka se nejčastěji používá u lehacích boxů s matrací a umožnuje regulaci délku lože podle velikosti zvířat. Musí být umístěna tak, aby horní hrana prsní opěrky nebyla výše než 10 cm nad povrchem lože.
  • Polohu prsní opěrky i šíjové zábrany je nutné případně upravit podle chování a způsobu zaléhávání zvířat. V případě, že velký počet zvířat stojí před ulehnutím delší dobu v lehacím boxu, je nutné šíjovou zábranu posunout dopředu. Pokud velký počet zvířat stojí po vstání oběma zadními končetinami v boxovém loži před zadním obrubníkem, je vhodné posunout šíjovou zábranu dozadu. Pokud zvířata po zalehnutí leží příliš vpředu a vleže kálí do lože, je vhodné posunout prsní opěrku dozadu.

Schéma lehacího boxu - Betonová prsní opěra                                              Schéma lehacího boxu - Montovaná prsní opěra