Optimalizace provozu BPS

Optimalizace provozu a maximální využití kapacity bioplynové stanice

Oblasti možných změn na vaší bioplynové stanici:

  • Snížení vlastní technologické spotřeby elektrické energie

Opatření vedoucí například ke snížení spotřeby energie potřebné na míchání obsahu fermentoru.

  • Náhrada vstupních substrátů jinými

Použití méně ušlechtilých substrátů a jejich úprava před dávkováním.

  • Maximální výtěžnost substrátů

Úprava surovin vedoucí ke zlepšení výtěžnosti metanu ze substrátů.

  • Zvýšení zatížení fermentačního prostoru

Změnou biologického procesu dosáhnout zvýšení produkce bioplynu.

 

Se všemi popsanými úkony vám dokážeme pomoci, navrhneme nejlepší řešení s ohledem na podmínky a provozované zařízení.

Kontaktujte nás pro více informací