Přiháněče dojnic

Přiháněč dojnic je kovová brána, rozdělující skupiny dojnic v čekárně před dojením. Postupující dojnice svým pohybem přiháněč šetrně posunuje k dojírně. Posuv brány po pojezdové dráze je pomocí elektromotoru. Po dojezdu brány k dojírně a vstupu poslední dojnice do dojírny, obsluha bránu přiháněče pomocí elektropřevodovky zdvihne a přejede s ní nad hlavami dalších čekajících dojnic na začátek čekárny, kde ji opět stáhne dolů. Bránu přiháněče ovládá pouze obsluha stáje nebo dojič z dojírny. Přiháněče v kombinaci s šikmou podlahou čekárny snižují potřebu pracovních sil ve stáji, zrychlují nástup dojnic k dojení a šetrným zacházením výrazně snižují jejich stres.

Přiháněč dojnic FARMTEC se shrnováním kejdy

Vyrábíme přiháněče s funkcí shrnování kejdy. Po ukončení dojení obsluha tlačítky stáhne přiháněč s gumovými stěráky až na podlahu, kde následně pohybem přiháněče dochází ke stírání kejdy.

Při využití přiháněče se shrnováním kejdy dochází také k výrazné úspoře vody při úklidu čekárny. Přiháneč dojnic se shrnováním kejdy je vhodný pro roštové i plné podlahy, jeho montáž je možná do betonu, na hotový beton nebo na betonové rošty.

Přiháněč dojnic FARMTEC bez shrnování kejdy

Vyrábíme také variantu přiháněče s bez shrnování kejdy. 

Také tento typ přiháneče dojnic je vhodný pro roštové i plné podlahy, jeho montáž je možná do betonu, na hotový beton nebo na betonové rošty.

Všechny typy přiháněčů dojnic značky FARMTEC jsou české výroby (vývoj, výroba i montáž).

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.