Stájové klima

Dodáváme kompletní ventilační systémy, které jsou navrženy pro zajištění ideálního klimatu ve stáji. Nabízíme systémy podtlakové, rovnotlaké, difúzní a kombi-difúzní.

Při návrhu zohledňujeme typ stavby, její parametry a samozřejmě také druh a počet ustájených zvířat. Systémy zahrnují přívodní klapky, odtahové komíny, různé typy ventilátorů, servomotory a řídící jednotky včetně záložních zdrojů. Ty řídí kromě ventilace také systémy chlazení a topení. Další možností je kompletní správa systémů přes PC.