Zdroje podtlaku

Vývěvy

Rotační lamelové (900 - 2700 l/min).

Dmychadla

(1300 - 2700 l/min)

Dmychadla s rotačními písty mají konstrukčně zajištěn bezdotykový chod rotorů, čímž odpadá nutnost jejich přimazávání olejem. Na přání je možné dmychadla i vývěvy doplnit o frekvenční měnič otáček, čímž výrazně klesají náklady na provoz dmychadel - klesá spotřeba el. energie. Návratnost vložených investic do tohoto zařízení je dle daných podmínek do cca 1 roku.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.