Využití tepla

Proč využívat "odpadní - zbytkové" teplo z provozu bioplynových stanic?

Při výrobě elektrické energie v bioplynových stanicích vzniká také množství energie tepelné, jejíž využití může ještě výrazně zlepšit ekonomický přínos bioplynové stanice pro zemědělský podnik. Obrovské množství vznikajícího tepla z bioplynové stanice nelze vždy spotřebovat jen při klasickém vytápění přilehlých zemědělských provozů, bytových jednotek v obcích apod., a proto nabízíme několik dalších způsobů, jak cenné teplo dále využít.

 

 

Naše technologie využití zbytkového tepla pomohou nejen zlepšit ekonomiku investora, ale také zajistí požadované využití tepla pro dosažení nejlepší možné výkupní ceny elektrické energie z BPS nebo zajistí podíl využití tepla, ke kterému se investor zavázal v rámci žádosti o dotaci na podporu realizace bioplynové stanice.