Dojení ovcí a koz

Stacionární dojírna pro ovce a kozy

Dojírna pro ovce a kozy je určena pro skupinové dojení. Konstrukce stání dojírny je stavebnicová s předním přítlakem.

Základní jednotka je určena pro dojení šesti zvířat. Z této jednotky lze sestavit různé velikosti dojíren od 1x6 a 2x36. Technologii dojení lze doplnit o měření nádoje.

Zařízení se skládá:

  • stání dojírny
  • soustrojí vývěvy
  • rozvodů podtlaků mléka a dezinfekce
  • dojících strojů
  • dopravy mléka
  • dezinfekční vany nebo automatu

Na dojírně je možné dávkovat jádro ze zásobníku. Zařízení se používá pro velké koncentrace ovcí nebo koz. Pro toto zařízení musí být vybudována vhodná stavba s čekárnou.