Energetika

Technologie v energetice realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování, přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologie, zajištění financování, dotační management až po servis.

Oblast inženýrská a projekční

 • energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov,
 • studie proveditelnosti,
 • projekční činnost, zpracování rozpočtů,
 • energetický management a poradenství,
 • dotační management,
 • zpracování posudků EIA,
 • stavební a inženýrský dozor.


Oblast výroby tepla

 • teplovodní a horkovodní kotle,
 • parní kotle
 • plynové zářiče
 • teplovzdušné agregáty
 • tepelná čerpadla a solární kolektory atd.
   

Oblast výroby tepla a el. energie

 • kogenerační jednotky,
 • ORC turbíny,
 • kotle s parní odběrovou nebo kondenzační turbínou.
   

Oblast rozvodů tepelné energie

 • parní, horkovodní a teplovodní rozvody,
 • výměníkové a objektové předávací stanice,
 • ústřední vytápění.
   

Oblast výroby chladu

 • kompresorové chlazení,
 • adsorpční a absorpční chlazení.


Zpracování surovin

 • sušárny zemědělských komodit,
 • sušárny ostatních materiálů.

 

Průkaz energetické náročnosti budov

Zpracováváme:

 • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB),
 • projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti budov,
 • energetické audity a posudky včetně zpracování žádosti o dotace,
 • návrhy efektivnějšího využívání zdroje energie pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody,
 • samozřejmostí je také samotná realizace těchto návrhů a opatření a dodávka na klíč.
 • další informnace o PENB zde
   

 

 

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.