Energetika

Technologie v energetice realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování, přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologie, zajištění financování, dotační management až po servis.

Oblast inženýrská a projekční

  • energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov,
  • studie proveditelnosti,
  • projekční činnost, zpracování rozpočtů,
  • dotační management,
  • zpracování posudků EIA,
  • stavební a inženýrský dozor.

Oblast výroby tepla a rozvodů tepelné energie

  • kogenerační jednotky,
  • parní, horkovodní a teplovodní rozvody,
  • výměníkové a objektové předávací stanice,
  • ústřední vytápění.