Hrazení pro skot

Hrazení pevná - montovaná – pomocí spon se na sloupky přichytávají vodorovné trubky. Vzdálenosti mezi vodorovnými trubkami jsou určovány podle kategorií zvířat.

Hrazení pevná - svařovaná – se používají především pro býky. Systém pevného hrazení ve stájích je konstrukčně a projekčně podřízen dané kategorii zvířat.

Hrazení přenosná - mobilní - jsou určena pro masný skot a pro krávy bez tržní produkce mléka. Pomocí jednotlivých dílů se vytvářejí mobilní uličky a manipulační ohrady, předěluje se ustájení v zimovištích.  Do sestav se zařazují tyto díly: ohradník (ohradní panel) o různých délkách, dělící dveře, vstup do uličky, opěrná branka, třídící box, naháněcí vrata, obloukový díl, fixační čelo, fixační klec na veterinární zákroky, fixační klec na ošetřování paznehtů a mobilní váha. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.