Hrazení pro skot

Hrazení pevná - montovaná – pomocí spon se na sloupky přichytávají vodorovné trubky. Vzdálenosti mezi vodorovnými trubkami jsou určovány kategorií zvířat.

Hrazení pevná - svařovaná – se používají především pro býky. Systém pevného hrazení ve stájích je konstrukčně a projekčně podřízen dané kategorii zvířat.

Hrazení přenosná - mobilní - jsou určena pro masný skot a pro krávy bez tržní produkce mléka. Pomocí jednotlivých dílů se vytvářejí mobilní uličky a manipulační ohrady, předěluje se ustájení v zimovištích.  Do sestav se zařazují tyto díly: ohradník (ohradní panel) o různých délkách, dělící dveře, vstup do uličky, opěrná branka, třídící box, naháněcí vrata, obloukový díl, fixační čelo, fixační klec na veterinární zákroky, fixační klec na ošetřování paznehtů, mobilní váha. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.