Návrhy a studie stájí a farem

 • analýza podkladů
 • koncept, studie, skici, varianty
 • odsouhlasení s odběratelem
 • zapojení dalších profesí, technologie, energetika, statika
 • souvislosti urbanistické, funkční, technické
 • konzultace s veřejnoprávními orgány
 • předběžné náklady
 • shrnutí
   

Farmtec a.s. nabízí zpracování návrhů:

 • zemědělských staveb pro chov hospodářských zvířat – skotu, prasat, drůbeže, ovcí, koz, koní (novostavby, rekonstrukce a stavební úpravy zemědělských farem nebo jejich samostatných objektů jako jsou stáje, dojírny, sociální zařízení, mléčnice, sklady zemědělských produktů, krmiv, strojů, odpadních vod, kejdy, hnoje, hnojiv apod.)
 • bioplynových stanic
 • staveb využívajících zbytkové teplo z BPS