Pásové sušárny

Pásové sušárny lze využít k sušení a dosoušení mnoha různých substrátů.

Na konci výrobního cyklu bioplynu zůstává fermentovaný zbytek, tzv. digestát. V podnicích, které nemají dostatek zemědělské půdy, na kterou lze digestát aplikovat jako kvalitní hnojivo, lze digestát využít po jeho separaci (odvodnění) také např. k podestýlání hospodářských zvířat nebo jej lze po usušení peletovat a vyrobit tak ekologické palivo.
Kromě separátu (separovaného digestátu) lze v sušárnách při odděleném provozu sušit také např. obilniny, kukuřici, vojtěšku, naťoviny, ovoce, zeleninu, byliny apod.

Sušárny suší substráty pomocí vháněného teplého vzduchu, který je ohříván vodou z okruhu chlazení kogenerační jednotky (motoru) bioplynové stanice.

Technologie sušení realizujeme formou komplexní dodávky, tzn. od výpočtů dimenzování přes projekci, stavební úpravy, dodávku technologie, zajištění financování po servis.

Kontakty pro poskytování informací