Posouzení vlivů stavby na životní prostředí

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí:

  • Zpracování oznámení, dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), Rozptylových studií a odborných posudků dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro výše nabízené činnosti jsme získali autorizaci vydanou Ministerstvem životního prostředí.
  • Dále jsme schopni zpracovat Provozní řády dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, Návrhy pásem hygienické ochrany.Pro všechny výše uvedené činnosti jsme schopni zajistit i projednání zpracovaných dokumentací s orgány státní správy a dotčenými organizacemi.