Práce po dokončení stavby

Inženýrská činnost – provádění stavby (IČ)

  • zabezpečení závěrečné kontrolní prohlídky (ZKP) a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části
  • spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu
  • účast na vyhodnocení zkušebního provozu
  • spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách