Práce spojené s prováděním stavby

Výkon občasného autorského dozoru (AD)


Výkon technického dozoru stavebníka (TDI)
 

Inženýrská činnost – provádění stavby (IČ PS)

  • aktualizace smluvních vztahu v průběhu realizace
  • koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli
  • organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách
  • zabezpečení změn potřebných povolení

Zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)