Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projekční činnost – dokumentace pro provádění stavby (DPS)

  • koordinace projektu HP
  • dopracování projektu pro provedení stavby v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006
  • zapracování podmínek stavebního povolení projektu, vč. specifikace strojů a zařízení, popisu prací s výkazem výměr a kontrolního propočtu
  • dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP