Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projekční činnost – dokumentace pro stavební povolení (DSP)
koordinace projektu HP
uzavření smluv na vypracování projektu
vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006
Inženýrská činnost - stavební povolení (IČ SP)
projednání projektu s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení a jiných potřebných povolení v průběhu a závěru prací
vypracování žádosti na zahájení stavebního povolení a jiných potřebných povolení, vč. zajištění informace