Projektová dokumentace pro územní řízení

Projekční činnost – dokumentace pro územní řízení (DUR)

  • vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006

Inženýrská činnost spojená s územním řízením (IČ UR)

  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací
  • projednání dokumentace (zadání) s příslušnými orgány a org. za účelem vydání územního rozhodnutí
  • vypracování žádosti na zahájení územního řízení
  • zajištění vyvěšení informace o záměru.