Projektová dokumentace pro výběr dodavatele

Inženýrská činnost – provádění stavby (IČ PS)

  • vypracování soutěžních podmínek pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, nebo její části
  • uzavření smluv s vybranými zhotoviteli (dodavateli)
  • zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek
  • uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti, včetně zastupování ve sporech