Publicita projektu - ZAVEDENÍ VÝROBY BEZOBSLUŽNÉ STÁJE

Projekt

ZAVEDENÍ VÝROBY AUTOMATIZOVANÉ BEZOBSLUŽNÉ STÁJE

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/00043 58

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na produktovou inovaci - využití unikátního know-how v oblasti chovu hospodářských zvířat pro zrealizování koncepce komplexní automatizované bezobslužné stáje a její uvedení na trh. Projekt je částečně financován finanční podporou z EU.