Separátory

Kejdu, případně další materiály (digestát), je možné separovat pomocí separátoru. Dojde tím k oddělení pevné a tekuté složky. Nabízíme šnekové separátory FAN nebo BAUER a válcové separátory DODA. Pro přípravu separátu na stlaní lehacích boxů u krav dodáváme šnekové separátory v provedení Green Bedding.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.