Školní praxe s stáže

Studentům umožňujeme získat praktické zkušenosti již během jejich studia, a to formou krátkodobých i dlouhodobých praxí (stáží) napříč celou společností. Nejčastěji se jedná o dočasnou výpomoc administrativního charakteru, ale není výjimkou dočasná výpomoc i na specializovaných pozicích (záleží na vašem studijním oboru).

V případě Vašeho zájmu kontaktujte: mprchlikova@farmtec.cz