Technologie bioplynové stanice

Máme v nabídce naše řešení zemědělské a odpadové bioplynové stanice využívající jedno nebo dvoustupňový systém mezofilní či termofilní anaerobní fermentace s kontinuálním provozem.

Výstavbu fermentorů a skladovacích jímek u bioplynových stanic provádíme pouze s prověřenými partnery. Klademe velký důraz na kvalitní a bezpečné zpracování.

Zajišťujeme dálkový dozor bioplynových stanic. Náš monitorovací systém umožňuje on-line sledování všech procesních hodnot, záznam vybraných technologických charakteristik bioplynové stanice a také jejich odborné vyhodnocení.

Našim zákazníkům poskytujeme individuální poradenství a školení v problematice zemědělských bioplynových technologií. Pomůžeme Vám řešit optimalizaci fermentačního procesu dle specifických požadavků, aplikací nejnovějších vědeckých poznatků do praxe.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.