Vyhrnování kejdy

Pro pravidelné vyhrnování kejdy ve stáji je možno použít  systém OMEGA nebo systém DELTA.

Oba systémy na vyhrnování kejdy jsou spolehlivé, lehce ovladatelné, mají minimální nároky na údržbu a provoz. Jejich provoz je bezpečný i pro zvířata ve stáji. Při nárazu na překážku se systém automaticky vypne a po určitém čase se znovu spustí.

S inovovaným řetězový systémem DELTA II nabízíme zákazníkům zařízení, které plně vyhovuje dnešním nárokům na kejdové provozy stájí.

  • Jednotlivé části jsou uzpůsobené pro použití ve velkokapacitních stájích s délkou chodeb více než 100 m.
  • Pohonná jednotka zajišťuje automatický chod systému důrazem na minimální údržbu a požadavky na obsluhu.
  • Jednotka využívá robustní kuželočelní převodovku, zajišťuje automatické dopínání řetězu pomocí hydraulického okruhu a spolehlivější senzoriku kontroly stavu zařízení.
  • Snížená konstrukce lopat byla optimalizována z pohledu odolnosti proti namáhání a snadnějšího skládání, přejíždění a přecházení zvířat.
  • Nová ovládací jednotka umožňuje vzdálenou správu a napojení na Systém automatického ovládání stájových technologií A-Tech.

 

Lanový systém OMEGA nabízíme a dodáváme do kejdových stájí již několik let. Mezi jeho hlavní přednosti patří minimální nároky na údržbu, spolehlivý provoz a nízká cena plastového lana.

 


 

V naší nabídce naleznete tyto systémy na vyhrnování kejdy:

Systém OMEGA jedná se o vyhrnování pomocí shrnovacích lopat, které jsou taženy lanem, součástí systému je ovládací jednotka.
Systém DELTA – jedná se o vyhrnování pomocí shrnovacích lopat, které jsou taženy speciálním řetězem,  součástí systému je ovládací jednotka
Systém Bertasi – jedná se o vyhrnování kejdy pomocí shrnovacích lopat, které jsou taženy hydraulickým pohonem, součástí je ovládací jednotka.
Systém Prinzing –  vyhrnování kejdy pomocí shrnovacích lopat, které jsou taženy nerezovým lanem, součástí systému na vyhrnování kejdy je ovládací jednotka.
 

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.