Výstavba bioplynové stanice

Proč výstavba se společností FARMTEC a. s.?

Farmtec se rozhodl nabízet komplexní služby při výstavbě bioplynových stanic z těchto důvodů:

 • Zkušenosti z investiční výstavbou velkých projektů v zemědělství.
 • Rozsáhlé projekční a inženýrské zázemí s působností po celé ČR.
 • Zkušený tým pro zajištění financování a investiční dotace z fondů EU.
 • Návaznost na tradiční produkty Farmtec - skladování hnoje, kejdy, objemných krmiv, technologie čerpání, míchání a separace kejdy.

Naším cílem je pro Vás zajistit:

 • Návrh řešení bioplynové stanice.
 • Projekční činnost - projekt pro stavební povolení a prováděcí projektovou dokumentaci.
 • Zajištění financování ve spolupráci s Českou Spořitelnou a sestrou světové banky společností IFC.
 • Získání dotace z fondů MZe nebo MPO.
 • Zpracování energetického auditu na základě vyhlášky č. 213/2001.
 • Zpracování oznámení pro zjišťovací řízení EIA či pro celé řízení EIA (dokumentace včetně posudku).
 • Zajištění generální dodávky včetně dotačního managementu.
 • Zajištění rozjezdu bioplynové stanice s následným provozním poradenstvím.
 • Poskytnutí garancí funkčnosti systému pro Vás i pro financující banku.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.