Zahájení činnosti mladých zemědělců

Co?

 - zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),

zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech,

výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových a stávajících výsadbách révy vinné

mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu,

- úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby

nákup zemědělských nemovitostí,

nákup hospodářských zvířat základního stáda  (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní),

nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku,

nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

 

Pro koho?

 • zemědělský podnikatel (FO, PO) do 40 let (nedosáhl věku 41 let), který je evidován jako zem. podnikatel né délen než 24 měsíců od podání žádosti o dotaci

Příklady investic

 • Nákup zemědělské techniky
 • Nákup traktoru
 • Ekologický chov ovcí
 • Oprava hospodářské stodoly na ovčín a stání pro koně
 • Rekonstrukce zimoviště skotu a nákup strojů
 • Založení sadu
 • Technologické vybavení farmy zaměřené na produkci ovoce
 • Nákup vybavení pro ekologické vinohradnictví
 • Pěstování sadbového česneku a dalších plodin
 • Produkce ekologické sadby okrasných rostlin a dřevin
 • Budování bio-zelinářské farmy s doplňkovým chovem ovcí
 • Zateplení skladu brambor a nákup strojů

Kontaktní osoba: Ing. Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz, 724 052 314)