bioCNG

Proč se zabývat výrobou biometanu (bioCNG)?

V následujících letech se očekává zásadní změna v automobilovém průmyslu a v dopravě. Stále přísnější a přísnější limity emisí „z výfuků“ nových automobilů se snaží automobilky řešit výrobou a rozšířením elektromobilů. Zajímavou alternativou elektromobility je využití biometanu resp. bioCNG, které bude s ohledem na dosavadní vývoj a rozvoj elektromobility hrát stále důležitější roli. Pro výrobu bioCNG je možné využít obnovitelné zdroje a odpady. Biometan lze snadno skladovat a distribuovat s využitím stávající infrastruktury. BioCNG je plnohodnotnou náhradou klasického CNG a je možné spalovat ve všech autech s pohonem CNG. V nákladní dopravě, kde je rozvoj elektromobility ještě obtížnější, lze alternativně využívat bioLNG. V zemědělství mohou být uplatněny dodatečné úpravy naftových motorů pro spalování bioCNG.

     bioCNG = PHM s velmi nízkými emisemi

BioCNG má v porovnání s ostatními pohonnými hmotami jednu z nejnižších emisních stop. Naopak elektromobilita má v důsledku vysokého podílu výroby elektřiny z uhlí jednu z nejvyšších emisních stop. 

Porovnání emisní stopy jednotlivých PHM [gCO2ekv/MJ]:

 •   synt. CH4 z OZE v podobě CNG:              3,3
 •   bioCNG (reálná hodnota):                       8,84
 •   bioCNG ze suché mrvy (tab. hodnota):   15
 •   bioCNG z vlhké mrvy (tab. hodnota):      16
 •   bioCNG z org. kom. odpadu (tab. h.):      23
 •   H2 z OZE v palivovém čl.:                          9,1  (*0,4 - opravný faktor z důvodu vyšší účinnosti elektromotoru = 3,64)
 •   CNG (zemní plyn směs EU):                    69,3
 •   LNG (zemní plyn směs EU):                     74,5
 •   referenční fosilní palivo (benzin/nafta) :    94,1
 •   elektřina (baterie):                                    177  (*0,4 - opravný faktor z důvodu vyšší účinnosti elektromotoru = 70,8)
 •   H2 z uhlí v palivovém čl.:                          234,4 (*0,4 - opravný faktor z důvodu vyšší účinnosti elektromotoru = 93,8)

Emise skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva se vyjadřují jako ekvivalent gramů CO2 na 1 megajoule biopaliva [gCO2ekv/MJ].   Uvedené hodnoty vycházejí z Nařízení vlády č. 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Technologie čištění bioplynu na bioCNG

Navýšením produkce bioplynu (bez další významné investice do bioplynové stanice) a instalací zařízení pro čištění bioplynu, získáte nový produkt ve formě biometanu (bioCNG).
Ten lze již nyní využít pro automobily a zemědělské stroje jako náhradu konvenčních pohonných hmot nebo pro plynové kotle jako náhradu zemního plynu.

Výhody našeho řešení čištění bioplynu na bioCNG

 • Princip membránové separace nevyžaduje přídavné chemikálie a negeneruje odpady.
 • Kvalita produktu - biometan >95 % CH4, minimální požadavky na obsluhu.
 • Nízká energetická náročnost s možností využití energie z BPS.
 • Membránová technologie pracuje v kontinuálním režimu.
 • Kontejnerové provedení (malá zastavěná plocha).

Naše nabídka

 • Dodáme kompletní technologii na čištění a stlačování bioCNG.
 • Inženýrské služby (návrh řešení, ekonomické posouzení, projekce, jednání s úřady ...).
 • Provedeme servis a dohled nad celým zařízením.
 • Dlouholetá praxe v oboru vývoje, výroby, dodávek a servisu bioplynových stanic.

Kontaktujte nás pro více informací