Dotace OPPIK A OPŽP – rozvoj podnikání, úspory energií, obnovitelné zdroje

Co?
-kogenerační jednotky
-vyvedení tepla z bioplynových stanic
-energeticky úsporná opatření
-nákup technologií mimo zemědělskou výrobu
-teplovody, výměníky, trafostanice
-inovace vyššího řádu
-spolupráce s výzkumnými institucemi
-rekonstrukce nemovitostí
-nová technologie s cílem snížení produkce CO2
-ČOV
-kanalizace
-zateplení budov
- ekologizace tepelného zdroje

Pro koho?
-podnikatelé, obce, kraje, veřejné instituce
-individuálně dle konkrétních záměrů, regionu a velikosti podniku a výše investice

Příklady investic
-Výměna zastaralé sušárny obilí za novou a energeticky úspornou.
-Výměna energeticky náročné výrobní technologie za novou a úspornou.
-Nahrazení kotle na uhlí vysoce energeticky efektivním zdrojem tepla (např. biomasa).
-Instalace KGJ pro vlastní spotřebu.
-Instalace vzdálené KGJ pro odběr tepla a elektřiny další osobou.
-Zbudování/rekonstrukce teplovodu z bioplynové stanice.
- Zavádění metanového hospodářství.
-Zateplení budov – veřejných i podnikatelských.
-Zbudování odpadové ČOV pro komunální i soukromý odpad.
-Rekonstrukce/novostavba budov určených pro podnikání v nezemědělské činnosti.
-Zavádění výrobních kapacit a prostorů pro uvedení inovativních produktů na trh.
-Zavádění patentů a průmyslových vzorů do výroby.
-Financování vlastního či kooperovaného výzkumu a vývoje nových produktů a výrobních postupů.

Kontaktní osoba: Ing. Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz, 724 052 314)