FARMSOFT

FARMSOFT - moderní prostředek pro každodenní práci zootechnika FARMSOFT je řídící ucelené programové vybavení pro chovatele skotu, které účelně spojuje informace výrobního i ekonomického charakteru s chovatelskými údaji včetně přímého napojení na řízení technologického procesu.

Toto programové vybavení je vhodné jak pro velkochovy s vícestájovou organizací chovu skotu, tak i pro malé farmy. Umožňuje jednoduché řízení chovu i detailní sledování s maximálním množstvím informací..

Členění programu FARMSOFT

Z hlediska obsahu je FARMSOFT rozdělen na 3 části: základní údaje, technologie, skot.

Filosofie programu FARMSOFT

  • Jednou pořízený údaj vstupuje do celého systému
  • Údržba údajové základny založena na pohybech
  • Jedinec - skupina - stádo , obsluha
  • Princip sledování odchylek - signalizace problému
  • Stavebnicové řešení
  • Vlastní možnosti uživatele (výstupy, grafy, filtry, sestavy, Excel)

Více o programu FARMSOFT naleznete zde