Investice do cestovního ruchu

Co?

 • ubytovací a stravovací zařízení včetně vybavení
 • půjčovny sportovních potřeb (půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení apod.)
 • sportovní zařízení (hřiště, koupaliště, jízdárna, apod.)
 • tvorba pěších a lyžařských stezek, vinařských stezek a hippostezek (směrové tabule, informační tabule, značky, odpočinková místa podél stezek, zpevnění mostků, povrchů, vyhlídky, zábradlí a další související stavební výdaje)

Podporována je výstavba, rekonstrukce, nákup technologií, zařízení a vybavení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče, sportovní potřeby)

Pro koho?

 • zemědělský podnikatel (FO, PO), FO nebo PO podnikající v oblasti cestovního ruchu, zájmové sdružení, nestátní nezisková organizace

Příklady investic

 • Stavební obnova ubytovacího a stravovacího zařízení
 • Výstavba rekreačních chatek
 • Výstavba rodinného domu s ubytováním
 • Rekonstrukce zemědělského brownfieldu na jízdárnu
 • Půjčovna kol, dětských autíček a dalšího sportovního vybavení
 • Vybudování mini parku pro trávení volného času
 • Zřízení půjčovny sportovních balónů
 • Naučná stezka
 • Hipostezky
 • Vinařská stezka

Kontaktní osoba: Ing. Martin Doucha (mdoucha@farmtec.cz, 724 237 722)