Investice do lesů, lesnická infrastruktura

Co?

  • budování a údržba lesních cest, stezek a chodníků, meliorací

Pro koho?

  • Držitelé lesů - PO, FO, sdružení, spolky, školy, obce hospodařící v lesích

Kontaktní osoba: Ing. Martin Doucha (mdoucha@farmtec.cz, 724 237 722)