Investice do nezemědělských činností

Co?

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba
  provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál,
  stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve
  vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
 • doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství,
  manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj
  nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého
  k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti

Pro koho?

 •  Zemědělský podnikatel (FO, PO) a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována
  v Evidenci zemědělského podnikatele.

Příklady investic

Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla na moderní systém využiv. biomasy
Hydraulický briketovací lis
Peletovací linka
Rekonstrukce truhlářské dílny
Rekonstrukce budovy pro zámečnictví, opravy zemědělských a pracovních strojů
Rozšíření a vybavení autoservisu
Pneuservis
Vybavení pekárny a cukrárny
Pořízení řídícího systému betonárky
Vybudování prodejny zahradních potřeb a zázemí firmy
Nákup nové knihařské technologie
Doplněk technologie stáčírny vody
Malovaný porcelán - rozvoj místních výrobních tradic
Výstavba obslužné haly polygrafie
Bednářství - obnova tradičního lidového řemesla

Kontaktní osoba: Ing. Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz, 724 052 314)