Ultrazvukové čidlo

Hladina v jednotlivých jímkách je sledována a vyhodnocována ultrazvukovými čidly.